Home » Pseudonauka

Vakcine, efekti, i nuspojave

Rasprava o COVID-19 vakcinaciji je ponovo izvela na uvid sve stare priče o vakcinama generalno. Mnogo tekstova već postoji koji analiziraju nove vakcine, razgovaraju o RNK, itd. Ali šta sa svim onim starim tvrdnjama? Koji tu stvarno rizici postoje, koje su prednosti, kako izgleda kada se posmatra cela slika? Ovo je tema koju vredi obraditi, jer će nam pitanja vakcinacije ostati i nakon što se konačno rešimo pandemije.

Read More »

Kanabis (marihuana) kao lekovita biljka

Da li kanabis leči rak, multiplu sklerozu, ili druge bolesti? Da li ga treba legalizovati? Šta nam pokazuju podaci?

Read More »

Internet glasine i namerno neznanje

O mračnim planovima Bila Gejtsa, depopulaciji planete, i drugim sličnim temama.

Read More »

Genetički modifikovani organizmi – čega se bojati, čega ne

Vode se velike rasprave o štetnosti GMO biljaka. Koliko su te rasprave tačne? Koje opasnosti stvarno prate genetički modifikovane organizme?

Read More »

Placebo, nocebo, i pozicija alternativne medicine

Šta je to placebo efekt, i kako on utiče na medicinu (i zvaničnu i alternativnu)?

Read More »