Evolucija i dizajn

Šta se događa kada se inženjeri i naučnici nađu u takmičenju sa evolucijom?