O Autoru

    Miloš Babić je interdisciplinarni naučnik, tj. čovek koji nikako nije mogao da se koncentriše na samo jednu stvar. Proveo je daleko preveliki broj godina po univerzitetima, pri čemu je postao stručnjak u nekoliko grana nauke. U većini slučaja mu možete verovati kada priča o molekularnoj i ćelijskoj biologiji, genetici, biohemiji, biofizici, i neurobiologiji – ali nikada ako priča o više od tri od tih grana istovremeno. U svim ostalim temama, uzmite rečeno sa zrnom soli. 

  Ovaj sajt je rezultat njegovog povremenog petljanja sa pisanjem popularno-naučnih tekstova, i napravljen je kao odgovor na zahteve da se takvi tekstovi okupe na jednom mestu. Milošu je takođe vrlo čudno da ovako piše sam o sebi u trećem licu, ali eto, snalazi se.

Za pregled naučne literature, pogledajte ovde. Za LinkedIn profil, ovde.