Poređenje molekularnih, ćelijskih, i kortikalnih korelata teške depresije

   Ovaj post je za stručno zainteresovane, pošto zaista ne znam kako bih ga uprostio za opštu publiku bez da pišem tri knjige.
 
   Pre par dana je objavljena ogromna (i to zaista ogromna) studija porekla depresije (u ozbiljnoj kliničkoj verziji). Studija koreliše podatke iz fMRI snimaka, analiza povezanosti mozga, sekvenciranja genoma, i (po meni najvažnije) transkripcionih promena u pojedinačnim ćelijama.
 
   Slika je jezivo kompleksna, i ovo nikako nije ogroman prodor, samo daje osnovu za dalje razmišljanje na temu. Ali – korelati su konzistentni kroz populacije, što pokazuje da je depresija relativno uzak spektar bolesti (mnogo uži nego, recimo, šizofrenija). Takođe, mnogi korelati se poklapaju sa modelima koji su uspostavljeni u miševima i pacovima, tako da sada znamo da neke kategorije studija u tim životinjama nisu potpuno besmislene.
 
   Transkriptomika značajno potvrđuje glijalnu hipotezu, po kojoj funkcija astrocita (ćelija koje nisu neuroni, ali koje čine pola mozga i podržavaju funkciju neurona) čine značajan deo mehanizma nastanka depresije. Metabolizam glutamata/glutamina, koji funkcioniše u vidu kružne razmene između astrocita i neurona, je izgleda jedan od centralnih faktora.
 
   Ono što je vrlo zanimljivo je da se opet pojavljuje snažna korelacija sa somatostatinom (SST). Ovo je signalni molekul koji vrši suprotnu funkciju hormonu rasta (HGH); ali postoji populacija neurona koji ga oslobađaju kao neurotransmiter/neuromodulator unutar mozga. Nije prvi put da je SST primećen kao faktor u depresiji, ali ovo je najsnažniji skup podataka koji ukazuje na centralnu funkciju u razvoju depresije, bar koliko sam ja do sada video.
 
   Sa strane upozorenja: SST se takođe oslobađa u crevima, što znači da sada treba da se spremimo za masu pseudonauke koja će da citira ovu studiju kao podršku za razne “probiotičke” tretmane protiv depresije. Plus, mada studija jasno pokazuje da je ovde u pitanju vrlo (vrlo, vrlo) komplikovana disregulacija, očekujem da ćemo videti niz “terapija” koje su bazirane na tvrdnjama da depresija nastaje zbog ili viška ili manjka somatostatina. Već sam video ljude koji pokušavaju da koriste HGH kao terapiju protiv depresije, i ovo će im dati više vetra u jedrima.