Month: January 2015

Internet glasine i namerno neznanje

O mračnim planovima Bila Gejtsa, depopulaciji planete, i drugim sličnim temama.

Read More »