Home » Stručna Literatura

Zajednički mehanizam dejstva antidepresiva

Preliminarna, ali potencijalno jako važna vest iz neuronauke: moguće je da je konačno, nakon decenija potrage, otkriven zajednički mehanizam dejstva antidepresanata, što otvara vrata u potpuno novu eru tretmana i istraživanja u ovom polju.

Read More »

SARS-CoV-2 mutacije i novi sojevi

Šire se novi sojevi SARS-CoV-2 virusa. Šta o njima do sada znamo, i koliko o tome treba da se brinemo?

Read More »

Svest i Ptice

Problem svesti predstavlja jedno od najtežih pitanja moderne neuronauke. Zašto svest postoji? Zašto su stimulusi praćeni unutrašnjim doživljajem? I kakve veze vrane imaju sa time?

Read More »

Poređenje molekularnih, ćelijskih, i kortikalnih korelata teške depresije

Analiza zaista ogromne studije o depresiji, koja koreliše podatke iz fMRI snimaka, analiza povezanosti mozga, sekvenciranja genoma, i transkripcionih promena u pojedinačnim ćelijama.

Read More »

Strukturalni mehanizam dejstva halucinogena

Halucinogene supstance poput LSD ili psilocibina su sve veći fokus istraživanja u kontekstu neuropsihijatrije i psihologije. Značajni pozitivni efekti su zabeleženi u nekoliko vrsta tretmana (pre svega depresije/anksioznosti kod terminalnih pacijenata tretiranih psilocibinom; i u upotrebi MDMA u tretmanu PTSD i sličnih traumatskih sindroma). Mehanizmi delovanja ovih supstanci su, međutim, vrlo slabo poznati.

Read More »

Hirošima

Podaci iz Hirošime nam govore mnogo o rizicima radijacije – važna tema u sadašnjem dobu, kada su pod pitanjem budući izvori energije.

Read More »

Evolucija i dizajn

Šta se događa kada se inženjeri i naučnici nađu u takmičenju sa evolucijom?

Read More »